Make your own free website on Tripod.com
Sarah
The exciting life of...
Friends
The best bands evah
Links
Guestbook

Tot voor kort studeerde ik Journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik werd vanaf het tweede jaar in de plezantste klas van de Journalistiek gestopt: Groep F.

Op deze pagina kun je snuisteren in de plezante dingen die we deden.

De klas

De fotoreportage van Wim

De Gentse Courant

Perscafe_F

Feesies

Canterbury

Groep F